Telefon:0216 675 07 73 Gsm:0532 171 34 51

Üsküdar Amerikan YGS LYS

Eren Ersoy, Üsküdar Amerikan Lisesi, 12. sınıf öğrencisi, YGS LYS Hazırlık

Eren, Üsküdar Amerikan Koleji, 2012

 

Üsküdar Amerikan YGS LYS

Barış ile çalışmalarımız öncelikle matematik dersinden okul sınavlarına yönelikti.
Derslerin İngilizce olmasından dolayı terimlerin üzerinden tek tek giderek WS ve Assignment’ları düzene koyduk ve Barış son sınavından 98 aldı. Üsküdar Amerikan LisesiMatematik Özel Ders

Daha sonra fizik dersine de beraber çalışmaya başladık.

Başarımızın sırrını, Barış’ın derslerini düzenli takip etmesinin yanında öğretmeniyle kurduğu ilişkiye de bağlamalıyız.

Barış ile çalıştığımız başlıca konular: Quadratic Functions and Inequalities, Piecewise Functions, Sum and Difference Formulas, Double Angle Formulas, Sum to Product, Product to Sum Formulas, Trigonometric Equations, Angles Around x and y axis, Polynomials, Division Polynomial, Writing Equation, Graphs and Applications of second degree functions, rules of logarithm, sine, cosine, tan, cot on the unit circle, transforming polynomials, composite functions, inverse functions, parabolas, linear and quadratic inequalities, trigonometric identities, etc.

Üsküdar Amerikan Lisesi‘nde matematik derslerinde başarılı olabilmek için quizler de önemli bir yer tutmaktadır.

Üsküdar Amerikan Lisesi 2013 mezunları Veda ve öğrencimiz Ali Eren Ersoy’un konuşması.

Ali Eren Ersoy, Üsküdar Amerikan Koleji, 2012

 Üsküdar Amerikan Lisesi Worksheet Cevapları. Yakında daha fazlası burada.

WS 1 Functions 1 (Solutions)

uskudar amerikan

Uskudar American Academy

Üsküdar Amerikan YGS LYS

Neden Üsküdar Amerikan Lisesi? Why Uskudar American Academy? sorusuna en doğru yanıtı, mezunlarımız ve öğrencilerimiz verecektir. Biz burada web sitesinde anlattıklarımızı özetlemekle yetineceğiz.

 • 1876 yılında kurulan ÜAA (Üsküdar American Academy) Türkiye’nin ilk özel okuludur.
 • Okulumuzun eğitim standartları Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) tarafından onaylanmıştır.
 • Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ÜAA, deneyimli ve güvenilir bir kadro tarafından yönetilir.
 • Eğitim kadrosu Türk ve yabancı adaylar arasından akademik ve bireysel yetkinlikleri dikkate alınarak seçilir. Birçok öğretmenimiz uzun yıllardır bizimle birliktedir.
 • ÜAA’da iki anadil (Türkçe, İngilizce) ve bir yabancı dil (Fransızca, İspanyolca ya da Almanca) öğrenen öğrencilerimiz TOEFL, IELTS, Avrupa Dil Pasaportu gibi uluslararası dil sınavlarını başarıyla verir.
 • ÜAA bilimsel çalışmalara (Amerikan Matematik Yarışmaları, TÜBİTAK Yarışmaları, CERN Ziyareti, bilimsel seminerler, bilim fuarları) desteği ve katılımıyla tanınır.
 • ÜAA’da teknoloji eğitimin bir parçasıdır; bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, tüm sınıflarda smart board bulunur, öğretmenler derslerinde dizüstü bilgisayarlarını kullanırlar.
 • 9. sınıfta başlayan üniversite yolculuğu üniversite danışmanlarının rehberliğinde hedefe ulaşana kadar devam eder. Fuarlar, okul ziyaretleri ve kariyer günleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki okulları tanıyan öğrenciler, yetenek ve hedeflerine uygun okulu seçer, danışmanlarının yardımıyla başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlar.
 • Öğrencilerimiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteğiyle mutlu ve başarılı bir öğrenim hayatı geçirirler.
 • ÜAA, Türkiye’de MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansını düzenleyen ve THIMUN (Türkiye Uluslararası Model Birleşmiş Milletler) tarafından onaylanan ilk okul olmanın onurunu taşır.
 • ÜAA’da bilim kadar sanat ve spora da zaman ayrılır. Okulumuzun hemen hemen her spor dalı için bir takımı vardır. Öğrencilerimiz uluslararası tiyatro birliği çalıştaylarında yer alır, yurtdışında müzeleri ziyaret edip, konserlere katılırlar.
 • ÜAA’da öğrenciler söz sahibidir, sınıf temsilcilerinden oluşan Öğrenci Birliği 11 farklı kulüp altında bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenler; Okul Aile Birliği toplantılarına katılır; dönemsel olarak yaptıkları öğrenci anketleri ile okulun demokratik gidişatına yön verirler.
 • Ders dışı etkinlikler akademik program kadar etkin ve zengindir. Öğrencilerimizi bilim, sanat, kültür ya da sosyal alanlarda çalışan 53 farklı kulüpten dilediklerine katılma şansına sahiptir.
 • Mezunlarımızın İngilizce’yi ana dili gibi bilmeleri, erken yaşta edindikleri ulusal ve uluslararası deneyim, okulun kazandırdığı liderlik vasıfları ile takım çalışması becerileri iş hayatında da öne çıkmalarını sağlar.
 • ÜAA’da sosyal yardım projelerine hassasiyet gösterilir, öğrenci birliği Sosyal Yardım Kulübü, ulusal ve uluslarası birçok yardım projesi (Tanzanya’da okul inşaatı, Afrika’da bir okula su götürme projesine katkı vb.) geliştirmiştir.
 • Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği, okul, Okul Aile Birliği, öğrencilerle birlikte okul iletişim ağının çok önemli bir parçasıdır.
 • Okulumuzun yüzyılı aşkın geçmişinin verdiği aidiyet duygusu öğrencilerimiz, mezunlarımız ve okul arasında güçlü bir organik bağ oluşturur. Okul bünyesinde idareci ve öğretmen olarak çok sayıda mezunumuz da bulunur, böylece köklü gelenek ve okul kültürü devam ettirilir.

Üniversiteye Giriş Başarısı

Uskudar American Academy Üniversiteye hazırlık, 9. sınıfta başlıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesindeki eğitim, öğrencilerin sadece üniversite sınavlarında değil, hayatın her alanında başarılı olmalarını amaçlıyor. Öğrencilerin kendilerine en uygun üniversiteyi seçebilmeleri için derslerin yanı sıra yoğun rehberlik çalışmaları da yapılıyor.

Yurt dışı ve Türk Üniversiteleri Danışmanları birlikte ve koordineli çalışmakta, öğrencinin yurt içi veya yurt dışında en iyi üniversitelere girebilmesine yardımcı olmaktadır.

Öğrenciler için en önemli konuların başında, istedikleri üniversiteye girebilmek geliyor. Üniversiteye girişte, lise hayatı boyunca elde edilen ders ortalamalarının önemli olduğu gözönüne alınarak, 9. sınıftan itibaren tüm öğrencilere üniversiteye giriş sistemleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya başlanıyor. Öğrencilerin,10. sınıfın sonunda okumak istedikleri fakülteye göre ders seçimlerinde karar vermeleri sağlanıyor. Bu çerçevede önce bir anket çalışması yapılarak öğrencilerin bilgi edinmek  istedikleri üniversite, fakülte ve meslekler belirleniyor.
Üniversitelerden davet edilen konuşmacılarla üniversite ve fakülte tanıtımları yapılıyor. 11. ve 12. sınıf veli ve öğrencilerine üniversite fuarı düzenlenmekte. Çeşitli üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen fuarda üniversiteler sunumlarını yapmakta ve fuar alanında tüm gün boyunca soruları yanıtlamaktadırlar. 12.sınıftaysa en çok tercih edilen üniversitelere geziler düzenleniyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerle birebir görüşmeler yapılıyor. Özellikle, hem yurtdışı hem de Türkiye’de üniversiteye hazırlanacak öğrencilere her iki danışman birlikte hizmet veriyor. Danışmanlar öğrencilerle görüşerek onlara gelecek için planlarını yapmakta yardımcı oluyor. Dershaneye giden son sınıf öğrencilerinin deneme sınav sonuçları ve okul ortalamaları değerlendiriliyor, gelişmeleri takip ediliyor. Gerektiğinde rehberlik bölümünün de katıldığı üçlü toplantılar düzenleniyor. Üniversite sınavı başvuru ve tercihlerinin yapılma zamanı geldiğinde sıralama ve kodlama öğrenciyle birlikte yapılıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin her yıl yaklaşık % 30’u yüksek öğrenim için yurt dışındaki üniversitelere gidiyor. Yabancı üniversitelere başvuru sürecinde Yurt Dışı Üniversite Danışmanlarımız, öğrencilerle bire bir ilgileniyor.

 Uskudar American Academy, Üsküdar Amerikan YGS LYS

Mezunlarımızın yaklaşık %30’u yüksek öğrenimlerini, başta Amerika olmak üzere Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa üniversitelerinde sürdürmektedir. Yurt dışında üniversitelere başvuru sürecinde Yurt Dışı Üniversite Danışmanlarımız öğrencilerle bire bir ilgilenmekte ve bu süreç içinde yapılması gerekli olan her konuda destek vermektedir. Tavsiye mektupları, öğrencilerin notları, ders dışı etkinliklikleri gibi tüm başvuru işlemleri yurt dışı üniversiteler ofisi tarafından organize edilmektedir. 9.sınıftan itibaren rehberlik saatlerinde yabancı üniversitelerin aradıkları özellikler ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatılmakta ve bu çerçevede öğrencilerin lise hayatı boyunca aldıkları notların ve ders dışı aktivitelerin önemi vurgulanmaktadır.

PSAT, SAT, TOEFL/IELTS ve AP sınavları hakkında bilgiler verilmekte ve sınav takvimi yapılmasına yardımcı olunmaktadır. Geçmiş yıllarda yurtdışına öğrenimlerini sürdürmek üzere giden mezunlarımız hakkında da ayrıntılı bilgiler öğrencilerle paylaşılmakta, öğrencilerimizin mezunlarımız ile buluşarak onlardan birebir bilgi almaları için organizasyonlar yapılmaktadır. Yurt dışı Üniversiteler Danışmanlığının önemli hizmetlerinden bir diğeri de; öğrencilerin yaz okulu başvurularında yardımcı olmaktır. Öğrencilerin hem büyük bir deneyim yaşaması hem de gittikleri ülkenin eğitimi ve yaşam biçimi hakkında bilgilenmeleri adına yaz okuluna gitmeleri güzel bir fırsattır. Yaz okulunu düşünmeyen öğrencilerimiz ile birebir buluşulmakta, yazlarını verimli olarak geçirebilecekleri bir plan yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Bunların yanısıra, kendilerini tanıtmak amacıyla İstanbul’a gelen 200’ü aşkın yabancı üniversitelerin temsilcileri Üsküdar Amerikan Lisesini ziyaret etmekte, temsilcilerin öğrencilerle seminer, panel, atölye çalışmaları ve mülakatlar yapmaları sağlanmaktadır. Yabancı üniversite fuarlarının ve okuldışında yapılan tüm yurtdışı üniversiteler ile ilgili tanıtımların duyuruları yapılmakta, bu konuda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

Burs Olanakları
Uskudar American Academy; Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfına kayıtta çeşitli oranlarda ihtiyaç bursu verilmektedir.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda çeşitli oranlarda ihtiyaç burslarının yanı sıra her seviyenin en başarılı 5 öğrencisine başarı bursu sağlanmaktadır.
Hem ihtiyaç hem de başarı bursları için her yıl yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Burs başvuruları online olarak alınmaktadır.

Hazırlık Sınıfına Kayıtta Maddi Destek Bursu 

Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfına kayıtta herhangi bir puana ya da başarı sırasına göre burs verilmemektedir, ancak aramıza yeni katılacak öğrenciler için Maddi Destek Bursumuz mevcuttur. Buna, başarısına bakılmaksızın kayıt yaptıran tüm öğrenciler başvurabilir. Önceden belirlenen kriterler çervesinde online yapılan başvuruyu takiben, okul yönetimi ve veli arasında mülakat yapılmakta ve okulun bütçesi çerçevesinde, velinin ihtiyacını da dikkate alarak maddi destek oranı belirlenmektedir. Öğrencinin kesin kayda hak kazanması durumunda, kendisine burs verilip verilmediği ve verildi ise bursun oranı kesin kayıt yaptırmadan önce velisine bildirilmektedir.

Bu destek bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru ve mülakat süreci her yıl tekrarlanmaktadır.

Uskudar American Academy – Üsküdar Amerikan Lisesi Worksheet – WS Çözümleri:

(Tamamı ve daha fazlası konu anlatım video’larıyla beraber çok yakında burada olacak.)

WS 1 Functions 1 (Solutions)

Quadratic Functions and Inequalities, Piecewise Functions, Sum and Difference Formulas, Double Angle Formulas, Sum to Product, Product to Sum Formulas, Trigonometric Equations, Angles Around x and y axis, Polynomials, Division Polynomial, Writing Equation, Graphs and Applications of second degree functions, rules of logarithm, sine, cosine, tan, cot on the unit circle, transforming polynomials, composite functions, inverse functions, parabolas, linear and quadratic inequalities, trigonometric identities, etc. Uskudar American Academy

mobil-logoI Captain Academy’de Uskudar American Academy başarıları ve referansları için lütfen tıklayınız.

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

LinkedId

Instagram

Follow Me on Instagram
 • "Bu Sene TEOG Daha Zor Olabilir." http://www.icaptainacademy.com/2015-2016-teog-sinavi/

  icaptainacademy: ""Bu Sene TEOG Daha Zor Olabilir." http://www.icaptainacademy.com/2015-2016-teog-sinavi/"
  17
  1

 • instagram by icaptainacademy
  2
  0

 • instagram by icaptainacademy
  4
  0

 • instagram by icaptainacademy
  2
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  0
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0